torsdag 19 november 2009

Dagens lösen

Dagens lösen är en över hela världen utbredd bönbok, som finns tillgänglig på 51 språk. Sedan 1731 har denna lilla andaktsbok utkommit regelbundet varje år. Upplagan för 2009 är den 279:e upplagan och den 94:e på svenska då den i Sverige gavs ut fösta gången 1884. Andakterna i den är väldigt korta, men tänkvärda, bestående av två bibelverser och en text. Texten är en bön, reflektion eller psalmvers. Detta är dagens text.

Jag behöver dig, o Jesus,
närmare till dig mig drag.
Giv mig av din andes fullhet
mer och mer för varje dag.
Må den sanna nådens Ande
dag för dag mig lära få,
vad jag är utav naturen,
vad jag är i dig också.
F WHITFIELD


Förra torsdagens text var "Vår Gud är oss en väldig borg" skriven av Martin Luther 1528, jag tycker att den är så härlig så vi tar med den också.

Vår Gud är oss en väldig borg,
han är vårt vapen trygga.
På honom i all nöd och sorg
vårt hopp vi vilje bygga.
Mörkrets förste stiger ned,
hotande och vred,
han rustar sig förvisst
med våld och argan list.
Likväl vi oss ej frukte.

M LUTHER

KOMMENTERA

Skicka en kommentar