torsdag 13 mars 2008

Kunde inte låta bli

En liten dikt... ehum harkel!

Dina muskler är så fina, och snart är dem mina!
Jag kanske inte är någon poet, men va min gnu,
så är jag din get.


By: Anonym halvnorsk bloggerska

Update: ...med väldigt interna metaforer.

2 kommentarer :